FANDOMNguyen Duc Thang 1976

Nguyễn Đức Thắng


  • Sinh năm 1976 tại Hà Nội.
  • CLB: Thể Công (từ 1988 đến 2005).
  • Số trận khoác áo Thể Công: trên 200 trận.
  • Danh hiệu: VĐQG 1998, Siêu Cup QG 1999.
  • Khoác áo ĐTVN Thể Công trên 50 trận (từ 1996 đến 2004), ghi 3 bàn.

Tham khảosửa

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên